Network & MLM

... çevreniz; size yeni bir Gelecek Verir !

 

Network Marketing (NM) & Multi Level Marketing (MLM)

Dilimizdeki tam çevirileri ve anlamları (NM) Network Pazarlama (satış), (MLM) Çok Katmanlı Pazarlama şeklinde geçerler. 21. YY Dünya doğrudan satış modelleri içinde, trendin bu yönde ilerlediğini görüyoruz. Günümüzde başta ABD ve Avrupa Birliği Ülkelerinde faaliyette bulunan ve farklı sektörleri içeren ticari ve tüzel bir çok firmanın NM / MLM modelini fazlasıyla benimsemiş olduklarına işaret edebiliriz.

 

Network Marketing Nedir?

Kesinlikle bilinmesi gereken ilk detayı, doğrudan satış modeli ve bir nevi ticaret sistemi olmasıdır. Networking & MLM ; şirketin kişilere, direkt ya da dolaylı vesile olduğu satışlarından, önceden belirlenmiş bir ücretlendirme planıyla, gerçekleşen kazancını paylaşmasıdır. Bu modelde çalışan şirketlerin merkezlerindeki oluşumlarının yanı sıra, faaliyet gösterecekleri ülkelerdeki yapılanmaları o ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine uygun statüde olmalarını gerektirir. Faaliyete başladıkları ülkede vergi verirler, tüketici hakları, çevre koruma vs. gibi mevzuatlara uymak zorundadırlar.

Ulusal ekonomilerde katma değer yaratırlar, hatta sistemdeki üyelerin kazançları dahi üye banka hesaplarına yatırılır ki, kayıt dışı kazancın önüne geçilebilsin. Pazarlanan ürünler çöp değildir, her markanın her bir ürünü, ciddi ARGE ve PR araştırmalarının sonucunda pazarda kendine yer bulabilir. Sistem içinde kazanç; gerçek ekonomik değeri olan ürünlerin, doğrudan satış yöntemiyle tüketicilere ulaştırılmasından ve elde edilen toplam ciro üzerinden mamül komisyonun, üyeler arasında grup olarak çevirdikleri ciro ölçüsünde paylaşılmasıyla olur.

Üyeler şirketin stratejileri ve networking pazarlaması konusunda eğitilirler, network kuracaklar aynı yöntemleri kullanırlar, başına buyrukluk ve dağınık izlenim veremezler, verenler kazanç elde edemez. Emeğe saygınlık ve korumacılık önemlidir, yukarıdan aşağıya tam bir dayanışma sergilenir. Hiç biri diğerinin networkünden üye çalmaz, aleyhinde konuşmaz aksi halde üyelikten çıkarılırlar.

Network Marketing Ne Değildir?

Para yatır hemen kazanmaya başla, kısa sürede oturduğun yerden zengin ol, hiçbir şey yapmasan bile sisteme bolca üye kaydet üyelik bedellerinden komisyon al gibi kavramların ve bu yöndeki etkileşimlerin hiçbiri, etik network pazarlama veya çok katmanlı pazarlama sisteminde yeri olmaz. Ürün veya hizmet esaslı ticari bir faaliyetten veya ekonomik değer oluşturmadan sadece anlamsız şekilde ortalıkta dönen paradan alınan ve verilen komisyonlarla, son gelenin bir üstündekini nemalandıran ponzi, başka bir değimle saadet zinciri ya da yanıltıcı piramit sistem hiç değildir.

Benzer ifadeler yerine tek ifadeyi kullanalım "Saadet Zinciri"... Saadet zincirinde ürün olmaz, olsa da göstermelik ve gösterilenin çok daha altında değeri olan bir emtia vardır hatta daha enteresanı ise, Ürün Üyenin Kendisidir. Sistem ortada var olmayan emtia, hizmet vs. ya da ne ise, onu bir bedel ödeyerek bilahare bedelin kendisine dolaylı olarak geri döneceğine ve ürünün sahibi olacağına inanılan sahte bir döngüden başka şey değildir. Müşteri odaklı değildir ve ödenen paranın karşılığı asla alınmaz, kazanç dağılımına bakıldığında en üsttekilerle en alttakiler arasında uçurum vardır. Sisteme son girenin çalışma eforu, kabiliyeti, çevre faktörü gibi onlarca artıları olsa dahi, gelir imkanı açısından üstündekileri geçebilme şansını vermez. İnsanlar, Network Pazarlama & MLM türü sistemlerin dışında birbirlerinin sırtından ve kolay para kazanma amacı güderler.

 
 

Uluslararası Şirketlerde "Network & MLM" İş Modeli Neden Son Trend?

Üretimden tüketiciye uzanan klasik ticaret modelini irdelersek, doğrudan satış modelinden ne denli farklı ve neden network pazarlama & MLM trend olmuştur ve hatta daha da olacaktır, anlarız.
Klasik ticaret modelinde ürün bir müşteriye ulaşana kadar distribütör, ana bayi, alt bayi, nakliye, depolama, ürün stok maliyeti, personel giderleri gibi sıralanan onlarca etmen satış - pazarlama enstrümanlarınca gerçekleşir. Bu ticari silsilenin her birinde gerçekleşen giderlerin yanı sıra üretici firmanın hatta distribütörün olası reklam bütçelerini ve doğal olarak aracı her bir bireyin kar marjlarını da göz önüne aldığımızda, örneğin: üreticiden yola çıkan 100.-TL değerindeki emtia, müşterinin eline 200,-TL belki de fazlasına geçmektedir.

Model tüm Dünyada her ülkede ve toplumlarda başarıyla uygulanan ticaret sistemidir. Üreticiye üstte sıralanan gider analizinden göreceğiniz tüm kalemlerden tasarruf etmesine, ürünlerinin klasik ticaret modelinde yer alan firmaların fiyatlarına karşı rekabet ortamında üstte kalmasına, ürünlerin dağıtımında daha hızlı ve ağındaki üyeler kanalıyla en uzak ilçelere ve köylere kadar ulaşmasını sağlar.

Network marketing & MLM ticari modelinin ekonomik boyutu da önemlidir. Öncelikle onbinlerce, yüzbinlerce insana iş ve kazanç imkanı vererek, istihdam sorununa katkı sağladığı gibi işsizliğe de formüldür. Bireyler çok düşük maliyetle ve de kolaylıkla kendi işlerinin sahibi olabilirler.

Bu ticaret modeli için en uygun tariflerden birisi de, "Tavsiyeye Dayalı Satış Sistemi" dir. Sisteme kayıtlı üyelerin birlikteliğine dev bir satış-pazarlama ağı da diyebiliriz. Onbinlerce distribütör ve onların ailelerinin bir araya gelerek kurmuş oldukları bu topluluk, doğal olarak beraber çalıştıkları firmanın ürünlerini kullanırlar. Bir bakıma, firma için her biri sadık ve hazır devasa bir müşteri portföyü demektir. Öte yandan ürünlerin tanıtımı bu dev dağıtım ağının bireyleri aracılığıyla ve yüz yüze yapıldığından, şirkete çoğu gider kaleminde tasarruf sağlar. Daha üstün getirisi ise, yüz yüze tanıtım aynı zamanda gerçek hedef kitleye yönelik olduğundan dolayı etkin ve verimlidir.

Network & MLM modelini benimsemiş şirket, perakende raflarında ve kitle tanıtım platformlarında yer almadığı için, sanki görünmezlik pelerini altında faaliyet gösterir. Rakipleri bu tür şirketleri gözlemlemede sıkıntı yaşarlar. Bu avantaj lansman döneminde olan bir "NM & MLM" şirketine nefes alabilme fırsatı tanır. Rakipleri; pazara yeni giren şirketimizin ürün gamını, fiyat stratejisini keşfedip tepki gösterinceye kadar, şirketimiz yıkıcı rekabetlerin yaşandığı pazarında, ayakları üzerinde durabilme başarısını yakalamıştır bile.

Network Marketing & MLM, Anlatımı Videosu

Sn. Ziya Şakir Yılmaz'ın Sunusu

 
 

NM & MLM Satış Pazarlama Sisteminde Başarının İpuçları

Sistem; tavsiyeye dayalı satış-pazarlama ve kişisel beceriyle birlikte, kişideki sosyal girişimcilik ruhuyla can buluyor. Sosyal ve iş çevreniz vardır ancak girişken değilsinizdir, gözlem yeteneğiniz vardır ifade edemezsiniz, fikirlerinizi dijital ortama aktarmak istersiniz teknik birikimleriniz yetersizdir. Olası negatif detayları açmakta fayda var çünkü kişi eyleme geçmeden önce kabaca gözlemde bulunur, sonrasında kendini tartar. Eksik olan bir donanımını hissettiğinde, eylem bir sonraki etaba geçmeden sonlanır.

Geri adım atmak yok! NM&MLM sistemini benimseyen şirketlerin ana temalarından birisi katılımcının eğitimidir. Sistem içinde alacağınız yüz yüze ya da web tabanlı (webinar) eğitimler, elinizin altındaki dokümanlar, başarı ve deneyim sahibi vizyonerlerin size katacaklarıyla bilgi, iletişim, vizyon ve özgüven anlamında gelişim kaydedeceksiniz.

Genişleyen vizyonunuz ve birikimlerle birlikte; kariyer sahibi olma, kendi finansal özgürlüğünüzü edinme dürtüsünün verdiği motivasyonla artık sahadasınız. İnsanlarla iletişim kuruyor, sayısız etkinlikle ve sayısız insanla buluşuyor ve bu insanları bilgilendirme sunumları için koşturuyor ve kişilerin eğitimi için çabalamaya başlıyorsunuz. Aslında bunların tamamı başkalarına faydalı olmak isterken, kendi gelişiminizi de oluşturmaktan başka bir şey değil.

Kesinlikle pozitif düşünün ve hedeflerinizi belirleyin. Pozitif yaklaşım motivasyon sağlar, durağan ruh halinizi ve endişeli düşüncelerinizi tersine çevirir. Bu arada korkularınızı kenara atın tam tersine korktuğunuz her şeyin üstüne gidin. Hedefinizi, yol haritanızı belleğinize kazıyınız, kesinlikle ne yapacağını ya da nereye varmak isteyeceğini bilmeyen birine kıyasla daha baştan %50 avantaja sahipsiniz demektir.

Hata yapmaktan korkmayın; her işte olduğu gibi bu sektörde de hata yapma şansızlığınız olacaktır. Sunum yaparken, ürün tanıtırken, katılımcıyı cevaplarken ya da soru yöneltirken, sorun etmeyin sadece nasıl daha iyi bir networker olurum ona odaklanın. Tüm ünlü liderler de hataları sonucunda gelişmiş ve milyon USD sahibi olmuşlardır.

Başarılı ve zengin olmak istiyorsanız kesinlikle parasız ve hayatı boyunca bir yerlere gelememiş insanların tavsiyelerine kulak vermeyin, size karşı tutumlarını görmezden gelin. Hayatında başarıya ulaşmış insanların hikayelerini okumuşsanız, projelerine başladıkları zaman çevresindeki insanlar tarafından negatife maruz kaldıklarını görebilirsiniz. Önemli değil. Gittiğiniz yolda eminseniz, bir başarılı insanı kendinize örnek alın ve devam edin. Size tavsiye verecek olan kişilerin, kendi hayatlarında nereye geldiklerini asla göz ardı etmeyin.

Üstünüzdeki lideri, sponsoru seçerken akılcı davranın. Hele ki NM&MLM dünyasına ilk adımı atıyorsanız başlangıç aşaması için bu oldukça önemlidir. Size yardım etmeye istekli ve heyecanlı, ciddi, sektörde iz bırakmış, kendini ispatlamış ulaşılabilir birini bulmaya çaba gösterin. Doğru bir sponsora ulaşmanız demek işinizi ve hatta hayatınızı bile daha kolay hale getirecektir. Dürüst bir ifade ile diyebiliriz ki, üst grubunuzda yer alacak ve iş ortağınız olarak sizi destekleyen sponsorunuz şirket seçiminizden bile daha önemlidir.

Her sektörde ve çalışma alanında olduğu gibi NM&MLM sektöründe de yazılı bir "İş Planınız" olmalı. İşe girdiğiniz de zamanınızın bir kısmını iş planınızı yazmakla geçirin, bu işinizin işleyişini enine boyuna düşünmenize imkan verir. Bu sektördeki her başarılı networker kesinlikle işe ilk olarak iyi düşünülmüş ve tasarlanmış bir iş planıyla başlamıştır.

İşe başladınız ve iş planınızı oluşturdunuz, sonraki adımınız günlük çalışma tarzınızı belirlemek olmalıdır. Gün içinde yapmak istediklerinizi sıralayın; listeniz amaçlarınıza, mevcut zamana, pazarlama stratejisine, bütçe ve yetenekleriniz esasına bağlı olmalıdır. Pusulanız olmadığında kaybolursunuz, günlük iş planı da işinizde daha rasyonel, akıllı ve stratejik yol almanıza ve bu arada doğru hedeflere odaklanmanıza yarayacaktır.

Pes etmeyin; işinizdeki ilk 12 hafta gerçekten sizin o işe devam edip etmeyeceğinizi belirleyecektir. Her işte olduğu gibi ilk 8 ila 12 hafta arası heyecan verebilir. Bu ilk haftalar çoğu müteşebbisin işi bıraktığı bir zaman dilimidir. Bu ilk 12 haftada elde edeceğiniz başarılar, siz de büyük fark oluşturacak ve uzun dönemli başarılarınızın durumunun sinyallerini verecektir.

Olabildiğince donanımlı, farklı olmaya çalışın ancak sadeliği ve anlaşılabilir olmaya özen gösterin. Kendinizi kopyalanabilir hale getirin ki distribütörleriniz sizin izinizde sizden bağımsız şekilde performans gösterebilsinler. Evet, diğerlerinin kolayca kopyalayabileceği şeyler yapın, rol model olun.

İşiniz için ayırdığınız zamanın çoğunu sponsorunuz, distribütörleriniz ve müşterilerinizle geçirin, merkez odaklı webinar (web seminer) davetlerine katılın ve ekibinizi de katın, NM&MLM yayınlarını-makalelerini takip edin mutlaka okuyun ve edindiğiniz her yeni bilgiyi ekibinize de aktarın.

Bu işte dikkat edeceğiniz en önemli detaylardan birisi de ulaşılabilir olmanız, gelen aramalara azami 24 saat içinde cevap verin, gerekirse çağrıları yönlendirin ama kesinlikle cevapsız bırakmayın.

Ürünler ve şirketiniz aleyhinde görüş belirtmeyin aksine çok pozitif olun, sürekli olarak iyileşme ve büyüme algısı yaratın. Ürünlerinize o kadar güvenin ki konuştuğunuz her kişinin sizden ürün satın alacağına emin olun. Bu gücü sesinize, duruşunuza ve sunumunuza yansıtın.

Basit, anlaşılabilir, fantastik sunumlar yapın, gerekirse sunum teknikleri konusunda temel eğitimler alın. Israrcı olun ama umutsuz olmayın; unutmayın ki bilimsel olarak yaklaştığınız her 10 kişiden sadece 1 kişi işinizle veya ürünlerinizle ciddi olarak ilgilenebilir.

Zamanınızın %80′ini dinleyerek ’20′sini konuşarak geçirin. Bütün şikâyetleri iyice dinleyin ve şikayetçiyi kesin olarak tatmin edin. ”Hayır” cevabını son söz olarak kabul etmeyin. Unutmayın, “olumlu hayır” yerine “olumsuz evet” daha mantıklı ve etkileyici bir algı yaratır.

Distribütörleriniz ve müşterileriniz için ne yapabileceğiniz üzerine konsantre olun, kendi menfaatinize değil. Unutmayın, distribütörleriniz ve müşterileriniz memnun olursa siz de memnun olursunuz. Emeklerinizin karşılığı olan kazanç kendiliğinden gelecektir.

NETWORKER METODOLOJİSİ

#byasTurkey, Networker Üstadı...

"Emeğiniz Değerli, Bizimle Yol Alın"


 
iletisim_kurunuz
Messenger Görüşmesi Başlat
1
Close chat
Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Destek birimiyle canlı görüşme için lüften, "Başlat" a basınız!

Başlat