Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formu

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BEYAN VE RIZA ONAY FORMU

"KVKK - 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun"

#byasTURKEY Satış Ortakları Grubu olarak, siz distribütörlerimizin ve müşterilerimizin "www.wellstarbyasturkey.com" internet sitemizi ziyaret ederek edineceği bilgiler ve işlemler sırasında bazı kişisel bilgileriniz; size daha iyi hizmet verebilmek, sizleri daha iyi tanımak, sizler ile olan iletişimimizi geliştirmek, gereksinimleriniz ve ilgi alanlarınızı anlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak amacıyla sizlerden talep edilmektedir.

Bilgiler ve işlemler

Bilgi alışverişi ve işin yürütümü süresince sunulan talepler, formlar vb. hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz ve/veya otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen ve kayıt altına alınan; isim, soyisim, rumuz, cep telefon numarası, e-mail adresi, doğum tarihi, adres bilgileri, elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgileri, cinsiyet, medeni durum, alışveriş bilgileri, eğitim düzeyi, ilgi alanları, zevk ve beğeniler kişisel verileriniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında bahsedilen tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

#byasTURKEY Satış Ortakları Grubu tarafınıza ait kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek, #byasTURKEY Satış Ortakları Grubunun yerine getirmesi gereken yükümlülükler, haklar, iş ortakları ile yapılan çalışmalar dâhilinde, Kanun’a uygun şekilde kaydedilecek, veri kayıt sisteminde muhafaza edilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak Grubumuz tarafından dahili olarak kullanılacağı gibi, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo firmaları, operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları ve/veya alt yüklenicisine ve bağlı şirketleri, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalar, e-ticaret siteleri, tedarikçilerimiz, Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımız, Grubumuza hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü kişilere yurtiçi ve yurtdışında aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verileriniz bu üçüncü şahıslarla, ancak Grubumuz adına işlem gerçekleştirmek için veri güvenliğiniz ile ilgili tüm tedbirler tarafımızca alınarak paylaşılmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmekte ve işbu onay formunda yer verilen faaliyetler dışında kullanmamaktadır. Aksi tarafınızca açıkça belirtilmedikçe, hizmet sonlandığında da, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, mevcut verilerinizin muhafaza edilebilir, paylaşılabilir, işlenebilir. Kişisel verilerinizi yalnızca bu beyan ve rıza onay formunda belirtilen ve/veya ileride onayınız dahilinde alınacak ek bilgilendirmelerde belirtilen amaçlar için ve geçerli kanun hükümlerine uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklanacaktır.

Hizmet kapsamında siz distribütörlerimizin ve müşterilerimizin internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu formda belirlenen amaçlarla üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. www.wellstarbyasturkey.com adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda detaylarıyla bildirilen “Kişisel Verilere İlişkin Beyan Ve Rıza Onay Formu”nu okudum. Kişisel verilerimin yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde toplanmasını, kullanılmasını, işlenmesini, yurtiçi ve yurtdışında 3. Kişi/kurum/kuruluşlara aktarılmasını kabul ederim.
Messenger Görüşmesi Başlat
1
Close chat
Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Destek birimiyle canlı görüşme için lüften, "Başlat" a basınız!

Başlat